Γλώσσα και νόμισμα

Γλώσσα

Νόμισμα

USD: Δολάριο ΗΠΑ (US) ($) ^